Podpora NPO – NG EU

NPO – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva

Na projekt „ARPETA Group – Hrachovec FVE s akumulací“ je poskytována finanční podpora z EU.

Název operačního programu: Národní plán obnovy

Program podpory: 2.3 Přechod na čistší zdroje energie, Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Reg. č. projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001314

Datum zahájení projektu: 7. 4. 2022

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2024

Popis projektu: Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 790,28 kWp s bateriovým úložištěm o kapacitě 360,99 kWh., sloužící primárně pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, jehož elektrická energie bude vyrobena ekologickou formou.

Výše dotace z Evropské unie: 8 710 191,50,- Kč