• O nás

  Od svého vzniku v roce 2006 se zabýváme službami v oblasti skladování a logistiky zejména pro zákazníky automobilového průmyslu. Vlastníme dva rozlehlé areály ve Valašském Meziříčí. S našimi největšími obchodními partnery úspěšně spolupracujeme cca 14 let. Zajišťujeme kompletní skladování vstupních materiálů, výrobních nástrojů, výrobků k expedici a obalových materiálů. Samozřejmostí je dodávka materiálů do výroby formou JUST IN TIME několikrát denně na základě odvolávek zákazníků. K dopravě materiálů pužíváme vlastní kamiony. Dále se zabýváme prodejem veškerého obalového materiálu včetně palet a pronájmem vlastních komerčních objektů. V neposlední řadě se zabýváme průmyslovým developmentem, kde máme za sebou několik úspěšných projektů. Na veškeré činnosti máme zavedený integrovaný systém řízení jakosti, dle normy ISO 9001. Tento systém nám umožňuje prokázat naši schopnost poskytovat služby v souladu se všemi nezbytnými zákaznickými předpisy a potřebami.

 • POLITIKA QMS

  Politika QMS společnosti ARPETA GROUP a.s.

  Společnost Arpeta Group, a.s. směřuje svoje hlavní služby zákazníkům a aktivity do oblasti logistiky a služeb s tím souvisejících.

  Vedení společnosti Arpeta Group, a.s. přijalo politiku QMS odrážející požadavky normy
  ČSN EN ISO 9001:2016.

  1. Poskytovat služby na vysoké technické úrovni při maximálním zabezpečení ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví. Reagovat na potřeby trhu a zkvalitňovat své služby zákazníkům.
  2. Zlepšovat vnitřní procesy společnosti s ohledem na zlepšování služeb zákazníkům a efektivitu QEMS.
  3. Vedení společnosti se zavazuje dosahovat, udržovat a neustále zlepšovat kvalitu svých prací, služeb a produktů ve vztahu k požadavkům na kvalitu a efektivnost.
  4. Provozovat své aktivity v souladu s požadavky platných zákonů, nařízení a jiných požadavků orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
  5. Pravidelným vzděláváním a praktickým výcvikem zaměstnanců rozšiřovat povědomí o kvalitě, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví a zvyšovat úroveň havarijní připravenosti.
  6. Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci pracovních rizik, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.
  7. Trvale podporovat a motivovat zaměstnance k řádnému plnění pracovních úkolů, ochraně životního prostředí, a k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek organizace.
  8. Spolupracovat se zaměstnanci a státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence vzniku a možných následků havárií důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace, propagace a výměny zkušeností mezi těmito subjekty.

  Valašské Meziříčí, březen 2018

  Bc. Tomáš Brumovský
  Prokurista   

 • CERTIFIKACE ISO

  Společnost ARPETA Group, a.s. má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle normy

  ČSN EN ISO 9001:2016

 • KONTAKTY

  Bc. Tomáš Brumovský
  prokurista
  tel.: +420 724 363 596
  brumovsky@arpetagroup.cz

  Blanka Holcová
  skladové hospodářství
  tel.: +420 724 122 939
  sklad@arpetagroup.cz

  Květoslava Nohavicová
  ekonom, administrativa
  tel.: +420 724 705 463
  nohavicova@arpetagroup.cz

  hlavní e-mail: info@arpetagroup.cz

  adresa a sídlo společnosti:

  ARPETA Group, a.s.
  Jiráskova 922
  757 01 Valašské Meziříčí

  společnost zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B vložka 11396

  IČO: 27694739, DIČ: CZ27694739