CERTIFIKACE ISO

Společnost ARPETA Group, a.s. má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle normy

ČSN EN ISO 9001:2016